ยินดีต้อนรับสู่โครงการฟรอกแกนส์

English   Français   Español   Português   Deutsch   Italiano   简体中文   繁體中文   日本語   한국어   العربية   Русский   עברית   हिन्‍दी   ภาษาไทย   Ελληνικά  

การอัพเดตครั้งล่าสุด: วันที่ 13 พฤษภาคม 2557

 

ทำไมต้องเป็นโครงการนี้

ตั้งแต่เริ่มมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตครั้งแรกในศตวรรษที่ 90 ในกลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันหนึ่งในสามของจำนวนประชากรโลกมีการเข้าถึงออนไลน์

ในช่วงแรก เราใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่างๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป คำมั่นสัญญาเพียงหนึ่งเดียวของอินเทอร์เน็ต ที่ว่า ทุกคนสามารถเผยแพร่เนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าชมได้ ก็ถูกกลืนหายไป พร้อมการเริ่มใช้งานอย่างแพร่หลายของเว็บไซต์

ด้วยโครงการฟรอกแกนส์เป้าหมายของเราคือเพื่อกลับไปทำตามสัญญาดังกล่าว โดยการแนะนำไซต์ประเภทใหม่ที่ทุกคนสามารถสร้างและเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตได้ ไซต์ฟรอกแกนส์

ไซต์ฟรอกแกนส์มิได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ผลิตไซต์รายหลัก แต่มีเจตนาหลักเพื่อตอบสนองผู้ที่ต้องการผลิตเนื้อหาอีกนับร้อยล้าน ที่ต้องการผลิตเนื้อหาของพวกเขาบนอินเทอร์เน็ตอย่างง่ายดายและรวดเร็วทั้งในปัจจุบันและอนาคต ไซต์นี้จึงมีลักษณะที่คุ้มทุน

โดยการผลิตเนื้อหาโดยใช้ไซต์ฟรอกแกนส์ ทุกสิ่งจะง่ายและรวดเร็วขึ้น เนื้อหาของคุณจะสามารถเข้าถึงได้บนหน้าจอที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมด ตั้งแต่เล็กที่สุดจนถึงใหญ่ที่สุด ตั้งแต่นาฬิการข้อมือจนถึงโทรทัศน์ ตั้งแต่สมาร์ทโฟนจนถึงคอมพิวเตอร์ ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และจะแสดงผลที่เหมือนกันบนหน้าจอเหล่านี้ทั้งหมด คุณไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาของคุณตามหน้าจอแต่ละประเภท คุณจะไม่ถูกล็อกไปยังแพลตฟอร์มที่ผลิตซึ่งจัดการโดยบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งทั้งหมดนี้จะจำกัดอิสรภาพและเสรีภาพของคุณ คุณจะสามารถควบคุมเนื้อหาของคุณได้ทั้งหมดเพียงผู้เดียว คุณไม่จำเป็นต้องสร้างแอพพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์มือถือเพื่อทำให้เนื้อหาของคุณสามารถเข้าถึงได้สำหรับหน้าจอโทรศัพท์มือถือ คุณไม่จำเป็นต้องใช้โซลูชันทางเทคนิคที่บังคับให้คุณผลิตเนื้อหาที่คล้ายกันกับเนื้อหาของผู้อื่น คุณจะมีเสรีภาพโดยสมบูรณ์ในรูปแบบของเนื้อหาของคุณ และคุณสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ

ด้วยโครงการฟรอกแกนส์เรายังต้องการพัฒนาต่อไปมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มระดับของการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจว่าไซต์ฟรอกแกนส์ มีความปลอดภัยเพียงพอที่จะปกป้องผู้ใช้จากการโจรกรรมทางข้อมูลได้จริงและถาวร

เราคือใคร

เราคือ OP3FT

OP3FT คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (กองทุนบริจาค) ที่ทำงานตามความสนใจของประชาชน วัตถุประสงค์ขององค์กรคือการยึดถือ ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของฟรอกแกนส์ในรูปแบบมาตรฐานเปิดสำหรับอินเทอร์เน็ต สามารถใช้งานได้ทุกคน และไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตามเอกสารทางกฎหมายของ OP3FT องค์กรนี้ถือเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับผู้ประกอบการไซต์รายหลัก OP3FT เป็นองค์กรการกุศลในประเทศฝรั่งเศส เงินทุนของ OP3FT จึงมาจากรายได้การบริจาคขององค์กร

ในปัจจุบันเรามีทีมงานประมาณ 30 คน ซึ่งทุกคนมีความมุ่งมั่นต่อโครงการฟรอกแกนส์ของOP3FT ในการรักษาเจตนารมณ์ของอินเทอร์เน็ต ทีมงานของเรามีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เราสามารถสื่อสารได้หลายภาษาและมาจากหลากหลายประเทศ ในทีมงานของเรา เรามีผู้พัฒนา นักเขียนทางเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล และอื่นๆ รายละเอียดงานที่เราทำระบุตามกฎหมายของ OP3FT

เราให้ความสำคัญโดยเฉพาะกับเทคโนโลยีฟรอกแกนส์อย่างเต็มรูปแบบ เราพัฒนาเอกสารทางเทคนิคต่างๆ การนำไปใช้แบบอ้างอิง และนโยบายโดยมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด หากเปรียบเทียบกับเว็บ จะพบว่าสำหรับเทคโนโลยีฟรอกแกนส์ OP3FT คือการรวมกลุ่มกันของ IETF และ W3C (สำหรับเอกสารทางเทคนิค) สมาคม Mozilla (สำหรับการนำไปใช้แบบอ้างอิง) และ ICANN (สำหรับการบังคับใช้นโยบาย) เราเชื่อมั่นว่าการรวมหน้าที่เหล่านี้ไว้ในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพียงองค์กรเดียว เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีฟรอกแกนส์ เพื่อผลประโยชน์ที่มากขึ้นสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

เรายินดีเปิดรับการแลกเปลี่ยนกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคน เราได้ตั้งค่ารายชื่ออีเมล จัดการประชุมเป็นประจำ และเร็วๆนี้จะ ดำเนินการให้คำปรึกษาสู่สาธารณะ

จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไร และเมื่อไหร่

โครงการฟรอกแกนส์เป็นโครงการระยะยาว แน่นอนว่าซอฟต์แวร์เลเยอร์ใหม่ๆของไซต์ฟรอกแกนส์ ที่ใช้ในการผลิตเนื้อหามิได้ถูกนำเข้าสู่อินเทอร์เน็ตทุกวัน ครั้งสุดท้ายคือเมื่อ 25 ปีที่แล้ว ด้วยเว็บ

ก่อนที่ฟรอกแกนส์ไซต์จะสามารถใช้งาน และผู้เข้าชมคนแรกของคุณสามารถเรียกดูไซต์เหล่านั้นได้ ลำดับการพัฒนาสำคัญๆของโครงการต้องสำเร็จลุล่วงเสียก่อน โดยเราคาดว่าอาจแล้วเสร็จภายในปี 2015 ในช่วงไตรมาสที่สาม

ทันทีที่ฟรอกแกนส์ไซต์สามารถเข้าถึงได้ เราจะตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการฟรอกแกนส์ต่อไปเพื่อสนองความต้องการของคุณ เราจะเพิ่มหน้าจอเชื่อมต่อประเภทใหม่ให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูไซต์ฟรอกแกนส์ได้ เพิ่มภาษาที่ใช้ในไซต์ฟรอกแกนส์ พัฒนาFSDL เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใหม่ๆของผู้ใช้ และพัฒนาให้สามารถสร้างไซต์ฟรอกแกนส์ในอินทราเน็ตได้

เราเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อที่จะถึงเวลาที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้และพัฒนากิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่และมีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนใดของโลก เทคโนโลยีฟรอกแกนส์ จะพาคุณไปสู่โอกาสนับพัน ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิตเนื้อหา นักออกแบบกราฟฟิก ผู้พัฒนา ผู้ให้บริการโฮสติ้ง ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทนายความ เจ้าของเครื่องหมายการค้า ผู้ประกอบการ เป็นต้น

เราเชื่อมั่นว่าจะมีที่ว่างสำหรับคุณทุกคน สำหรับความคิดริเริ่มทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การพัฒนาต่อของกิจกรรมที่มีอยู่จนถึงการสร้างสรรค์การเริ่มต้น ตั้งแต่โครงการส่วนบุคคลจนถึงเรื่องราวความสำเร็จระดับโลก ตัวอย่างเช่น คุณจะสามารถสร้างเนื้อหาและการบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่บนพื้นฐานการผลิตของไซต์ฟรอกแกนส์ พัฒนาเครื่องมือในการพัฒนา ทำการพัฒนา โฮสติ้ง หรือบริการ SEO สำหรับไซต์ฟรอกแกนส์ ทั้งบริการแบบเดี่ยวหรือการบริการโดยรวม อีกทั้งคุณยังสามารถสร้างเครื่องมือค้นหาและไดเรกทอรีที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับไซต์ฟรอกแกนส์ และอื่นๆ อีกมากมาย และคุณจะพบว่าทุกคนมีโอกาสเท่าๆ กันบนเส้นทางนี้!

คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีฟรอกแกนส์จะอยู่ในรูปแบบของมาตรฐานอินเทอร์เน็ตแบบเปิดเสมอ สามารถใช้งานได้ทุกคน และไม่เสียค่าใช้จ่าย นี่คือพันธสัญญาที่สำคัญของเรา เพราะเราเข้าใจว่าคุณไม่สามารถพัฒนากิจกรรมของคุณได้อย่างสบายใจ เว้นแต่คุณจะมีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงกับเสถียรภาพของเทคโนโลยีนี้

คุณสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ เพื่อทราบข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับโครงการฟรอกแกนส์และเข้าร่วมในช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณ หรือเพียงเพื่อถามคำถามแรกของคุณ เราขอแนะนำให้คุณลงทะเบียนในรายชื่ออีเมลของเรา (ดูด้านล่าง)

ไซต์ฟรอกแกนส์จะเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่แบบเปิดทั่วโลกและมีความปลอดภัยแห่งใหม่บนอินเทอร์เน็ต แต่โปรดพึงระลึกว่าพื้นที่ในการเผยแพร่ใหม่นี้จะพัฒนาไปพร้อมกับสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้ว เสมือนการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีจะไม่แทนที่อีเมล ไซต์ฟรอกแกนส์ก็เช่นกัน มันจะไม่แทนที่เว็บไซต์ ซึ่งจะยังคงมีความสำคัญเมื่อใช้กับหน้าจอขนาดใหญ่หรือเนื้อหาที่ซับซ้อน นอกจากนั้น ไซต์ฟรอกแกนส์จะไม่แทนที่แอพพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์มือถือ – ซึ่งจะยังคงจำเป็นสำหรับการใช้ขั้นสูงบางอย่างที่เหนือกว่าการผลิตเนื้อหา

ในระหว่างปี 1999 และ 2014 เราได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเริ่มแรกของโครงการฟรอกแกนส์รายละเอียดโดยสังเขป:

เทคโนโลยีฟรอกแกนส์ มีการเสนอโอกาสแล้ว เช่น เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดสำนักงานทะเบียนหลักฟรอกแกนส์ (FCR) โดยการเป็นผู้ดูแลบัญชี FCR ในช่วงระยะเวลาการลงทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ประกอบการโดยเรียงตามลำดับความสำคัญ

วัตถุประสงค์หลักของเว็บไซต์โครงการฟรอกแกนส์ รวมถึงเว็บไซต์นี้ คือเพื่อจัดหาแหล่งข้อมูลที่สำคัญและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฟรอกแกนส์ ให้กับคุณ เราตระหนักว่าเว็บไซต์ในรูปแบบปัจจุบันเป็นรูปแบบคร่าวๆพร้อมใช้งาน อย่างไรก็ตาม ทันทีที่ฟรอกแกนส์เลเยอร์บนอินเทอร์เน็ตเสร็จสมบูรณ์ เรายังต้องใช้เวลาในการพัฒนาเว็บไซต์เพิ่มอีก ซึ่งในปัจจุบันเรายังมีเวลาไม่มากพอในการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์เหล่านี้ โดยปกติ เราจะใช้ไซต์ฟรอกแกนส์ ในการสื่อสารข้อมูลด้วยเช่นกัน ขอบคุณที่เข้าใจในเรื่องดังกล่าว

เว็บไซต์ของโครงการฟรอกแกนส์มีอยู่ในรูปแบบ https